Ефективност на психическите методи на въздействие приложени при обучението по плуване върху физическата дееспособност на студентки. Сб. от Юбилейна международна конференция "Образование и изкуство", Шумен, май 2004 г. Ред. колегия А. Балтаджиева, Г. Колев и др. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2004, т. ІІІ, с. 311-316. ISBN 954-577-217-4; COBISS.BG-ID 1042479588


Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Ефективност на психическите методи на въздействие приложени при обучението по плуване върху физическата дееспособност на студентки. Сб. от Юбилейна международна конференция "Образование и изкуство", Шумен, май 2004 г. Ред. колегия А. Балтаджиева, Г. Колев и др. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2004, т. ІІІ, с. 311-316. ISBN 954-577-217-4; COBISS.BG-ID 1042479588 Шумен, 2004


 
  Доклад
 
 Издадено
  11465
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/