Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo (съавтор)


Симеонов, Димитър (2011) Projecção geográfica da pobreza e da disparidade de rendimentos no distrito de Veliko Tarnovo (съавтор) VІ Jornadas de Estudo sobre As Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, Porto, 2011.


 Проблемите на бедността и доходното неравенство са широко застъпени както в полемиката на различните научни течения, така и в разработването на социалните стратегии на съвременните държави. Бедността като социален феномен оказва негативно влияние върху социално-икономическото и политическото развитие. Европейската комисия обяви 2010 г. за Европейска година на бедността и социалното изключване. Естествено и обяснимо е намерението на държавни, обществени, научни, частни институции и организации да изследват все по-активно проблемите на бедността и доходното неравенство.
  Статия
 абсолютна бедност, субективна бедност, относителна бедност, доходно неравенство


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11464
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/