Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности


Симеонов, Димитър (2011) Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2011., с. 414-422. ISBN 978-954-524-930-3


 Geographical research in public and social geography is linked to the dynamics of territorial communities. This paper reveals the main theoretical issues related to the study of territorial communities. The spatial aspects of functional analysis of territorial communities are presented. It is clarified the impact of integrating, differentiating and management functions on local authorities.
  Статия
 territorial community, functional analysis, spatial aspects, integrative function, differentiated function, management function, regional development


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11463
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/