Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област


Симеонов, Димитър (2010) Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2010., с. 562-572. ISBN 978-954-524-844-3


 The quality of life is a fundamental indicator which characterizes the society. Its quantitative dimension allows investigation and differentiation of certain territory. The geographical science possesses original approach for studying people’s lives quality. In a regional level, the assessment of the above mentioned indicator has theoretical and applied importance for further development.
  Статия
 Key words: quality of life; systematic approach; settlements; sociological methods; region; communities; indexes


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11460
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/