Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор)


Симеонов, Димитър (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма (съавтор) В: Сб. Туризм и региональное развитие, Смоленск, Универсум, 2008., с. 271-276


 The main goal of this study is to analyze the current state of the Bulgarian tourism. The clarification of the main tendencies of tourist industry’s development has practical character. The used statistical information is extracted by the official publications of the National statistic institute of Bulgaria.
  Статия
 Bulgarian tourism, tendencies of tourist, National statistic institute of Bulgaria


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11453
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/