Осъвременяване на изпитните нормативи по плуване за студентите от специалност ПОФВ. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 80-81. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020


Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Осъвременяване на изпитните нормативи по плуване за студентите от специалност ПОФВ. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 80-81. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003


 
  Доклад
 
 Издадено
  11444
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/