Някои аспекти относно професионалната военна служба и физическата подготовка (анкетно проучване). Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 317-320. ISBN 954-577-217-4


Давидов, Димитър (2004) Някои аспекти относно професионалната военна служба и физическата подготовка (анкетно проучване). Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 317-320. ISBN 954-577-217-4 Образование и изкуство том ІІІ. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 317-320. ISBN 954-577-217-4


 Анкетирани са ученици и професионални военнослужещи. От анкетираните ученици на възраст 18 години е направен опит да се проучи тяхната информираност за Българската армия, отношението им към военната служба и към физическите натоварвания и спорт. От анкетираните курсанти и професионални войници целта бе да се разбере мотивите им за избора на военната професия, начина им на подготовка за изпита по физическа подготовка при кандидатстването им в НВУ и за професионални войници и трудностите, кои
  Доклад
 професионална военна служба, физическа подготовка,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1144
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/