Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор)


Симеонов, Димитър (2007) Градски екскурзовод /учебно пособие/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 132 с. ISBN 978-954-775-714-7


 Настоящото учебно помагало има за цел да създаде пример, насока, ориентир за практическо обучение на екскурзоводите. Това може да бъде постигнато, чрез повишаване на знанията, развиване на уменията, подобряване качеството на представяне и осигуряване на екскурзоводите с допълнителна информация за местната география, история, археология, обичаите и др.
  Учебник / Учебно помагало
 екскурзовод, екскурзоводска беседа, екскурзоводско обслужване


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11439
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/