Понижаване на тревожността у студентки при началното обучение по плуване. Сб. от Международна научна конференция “Физическото възпитание и спорта между два века”, 27-28 октомври 2000 г., Велико Търново: Фабер, 2001, с. 117-120. ISBN 954-775-004-6


Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Понижаване на тревожността у студентки при началното обучение по плуване. Сб. от Международна научна конференция “Физическото възпитание и спорта между два века”, 27-28 октомври 2000 г., Велико Търново: Фабер, 2001, с. 117-120. ISBN 954-775-004-6 „Фабер”, В. Търново, 2001


 
  Доклад
 
 Издадено
  11435
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/