Йотов Й., Цв. Дилова, Д. Кадинова (1991) "Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. Сборни трудове. “Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991.


Дилова-Нейкова, Цветанка (1991) Йотов Й., Цв. Дилова, Д. Кадинова (1991) "Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. Сборни трудове. “Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991. ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991.


 
  Статия
 
 Издадено
  11434
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/