Шопов Г., Цв. Дилова и колектив. (1987) "Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика" – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7., Велико Търново, 1987.


Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Шопов Г., Цв. Дилова и колектив. (1987) "Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика" – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7., Велико Търново, 1987. Велико Търново, 1987.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  11432
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/