Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма


Симеонов, Димитър (2007) Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, В. Търново, 2007., с. 322-330. ISBN 978-954-524-660-9


 The creation of a common cadastre of the tourist resources in Bulgaria is one of the unfulfilled tasks of the contemporary tourist development in our country. The attempts of separated territorial units to plan and organize local cadastres of the tourist resources have been in general realized unsystematically. The main problem is that there is a certain lack of common conceptually developed model of the elements of such a cadastre. The current study is an attempt to introduce such a model of the tourist cadastre. The case of the tourist potential of the region of Veliko Turnovo is used as an indicative example. The cartography is a necessary basis of such a tourist cadastre.
  Статия
 tourist cadastre, tourist resources in Bulgaria, Veliko Turnovo district


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11431
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/