The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development


Симеонов, Димитър (2006) The tourist information (indexes, sources and methods) – a necessary element of the regional development В: Сб. "Туризм и региональное развитие", Смоленск, 2006., с. 11-15


 Показатели, источники и методы набора турестической информации разнообразны. В научной литературе нет единой точки зрения о системе показателей. Каждое исследование ориентирано на специфическую проблему /необходимость/ и именно характер этой проблемы определяет необходимую информацию.
  Статия
  туристическая информация, показатели, регионального развития


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11430
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/