Капчици мъдрост. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016 г., 173 с, ISBN 978-619-208-083-9 Cobiss.BG-ID1279843044


Кръстева, Антония (2016) Капчици мъдрост. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016 г., 173 с, ISBN 978-619-208-083-9 Cobiss.BG-ID1279843044 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 173. Cobiss.BG-ID1279843044


 В книгата вниманието е фокусирано върху мъдрости от поколения и народни умотворения.
  Книга
 духовно развитие на личността
 Издадено
  11422
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/