Иновации в училищното образование. Пловдив, Астарта, 2016, 323 с. ISBN 978-954-350-224-1 Cobiss.BG-ID 1280831972


Кръстева, Антония (2016) Иновации в училищното образование. Пловдив, Астарта, 2016, 323 с. ISBN 978-954-350-224-1 Cobiss.BG-ID 1280831972 Астарта, Пловдив, с. 323 Cobiss.BG-ID 1280831972


 Трето преработено и допълнено издание.
  Монография
 иновации, образование
 Издадено
  11421
 Антония Кръстева

2. Каменов, Хр. Дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд, с. 145-146, с. 147-149, с. 150, с. 179

1. Каменов, Хр. Подходи за формиране на рефлексивни учения у учениците. – Българска наука, № 98, с. 181-184

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/