Иновации в училищното образование. Пловдив, Астарта, 2016, 323 с. ISBN 978-954-350-224-1 Cobiss.BG-ID 1280831972


Кръстева, Антония (2016) Иновации в училищното образование. Пловдив, Астарта, 2016, 323 с. ISBN 978-954-350-224-1 Cobiss.BG-ID 1280831972 Астарта, Пловдив, с. 323 Cobiss.BG-ID 1280831972


 Трето преработено и допълнено издание.
  Монография
 иновации, образование
 Издадено
  11421
 Антония Кръстева

3. Дончева, Ю. Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата. Русе, Примакс, 2020, с. 35, ISBN: 987-619-7242-73-7

2. Христова, М., Д. Цукев. Образование на различни скорости. Годишник на Висше училище по мениджмънт. Т XI, В сб.: XIV международна научна конференция "Съвременната наука, бизнесът и образованието", Варна, 2018, с. 70, ISSN 2367-7368

1. Каменов, Хр. Подходи за формиране на рефлексивни учения у учениците. – Българска наука, № 98, с. 181-184

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/