Договарянето в строителството


Иванова, Стефка (2016) Договарянето в строителството Сборник доклади от международна научна конференция „УНИТЕХ’16“ – Габрово, 18 – 19 ноември 2016 г., том IV.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  11419
 Стефка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/