Трънливият пътна българската политика спрямо възобновянемите енергийни източници (в съавторство с Тодорова, Г.)


Христова, Венета (2013) Трънливият пътна българската политика спрямо възобновянемите енергийни източници (в съавторство с Тодорова, Г.) Международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра „Икономика и управление на индустрията”, ИУ – Варна, 6-7.12.2013 г.


 
  Доклад
 възобновяеми енергийни източници, политика
 Издадено
  11413
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/