Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал (в съавторство с Пенчева, Пл.)


Христова, Венета (2015) Предизвикателството повишаване производителността на труда при административния персонал (в съавторство с Пенчева, Пл.) Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България”, Свищов, 23.10.2015 г.


 
  Доклад
 производителност на труда, административен персонал
 Издадено
  11408
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/