Вътрешнофирменото предприемачество – мисията е възможна!


Христова, Венета (2013) Вътрешнофирменото предприемачество – мисията е възможна! Човешки ресурси, бр. 7


 
  Статия
 вътрешнофирмено предприемачество
 Издадено
  11405
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/