Индустриалната политика на съвременна Европа (В съавторство с Денева, А.и Пантелеева, И. )


Христова, Венета (2014) Индустриалната политика на съвременна Европа (В съавторство с Денева, А.и Пантелеева, И. ) АИ “Ценов”


 
  Студия
 индустриална политика, Европа
 Издадено
  11400
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/