Писмени упражнения по хармония. Част І Диатоника


Булева-Петрова, Марияна (2005) Писмени упражнения по хармония. Част І Диатоника ВТ: Астарта, 2005. ISBN-10: 954-8324-97-0; ISBN-13: 978-954-8324-97-7


 Учебно помагало - тип учебна тетрадка, което под формата на писмени упражнения дава информация и за теоретичните идеи на автора и методиката му на преподавана на дисциплината "Хармония с аранжиране"
  Учебник / Учебно помагало
 тризвучия, четиризвучия, свързване на акорди, хармоничен анализ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1140
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/