Прогулка по Софии.- Сенатор, 2003.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/SofiaCity.html (в съавт. с Г. Владимиров)


Павлов, Пламен (2003) Прогулка по Софии.- Сенатор, 2003.– http://www.senat.org/Russia-Bulgaria/SofiaCity.html (в съавт. с Г. Владимиров) Москва


 
  Статия
 
 Издадено
  11388
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/