Петров, Л., В. Моллов. Спортна анимация при зимни условия в курорта Пампорово", Списание "Спорт и Наука", София, 2012. изв. брой 3, с. 189-193. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 // Petrov, L., V. Mollov. Sport animation in the Winter in Holiday Club Pamporovo, Journal "Sport and Science", Sofia, pp. 189-193, ISSN 1310-3393


Петров, Людмил (2012) Петров, Л., В. Моллов. Спортна анимация при зимни условия в курорта Пампорово", Списание "Спорт и Наука", София, 2012. изв. брой 3, с. 189-193. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 // Petrov, L., V. Mollov. Sport animation in the Winter in Holiday Club Pamporovo, Journal "Sport and Science", Sofia, pp. 189-193, ISSN 1310-3393 Journal "Sport and Science", Sofia, 2012, N3, pp. 189-193, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, 2012. изв. брой 3, с. 189-193. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 Хипотезата на изследването е обоснована на предположението, че анализът на теоретическите и практическите аспекти в развитието на спортната анимация при зимни условия в курорта Пампорово ще позволи да се разкрият специфичните страни на туристическия продукт и възмовностите за тяхното оптимизиране
  Статия
 sport animation, winter resort Pamporovo. спортна анимация, зимни условия, курорт Пампорово


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11387
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/