Теоретичните възгледи на Добри Христов за многогласната обработка на народната песен


Булева-Петрова, Марияна (2005) Теоретичните възгледи на Добри Христов за многогласната обработка на народната песен Сб. "Добри Христов и българският ХХ век" С., с. 247-252. ISBN 954-91697-2-3


 Представя оригиналните идеи и търсения на Добри Христов по проблема за многогласното осмисляне на българската народна песен
  Статия
 многогласие, хармонията като висша същност на музикалното изкуство, музикален строй на българската н
 Издадено
  1138
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/