Опасности от земетресения и цунами, възможни поражения и превантивна защита на бреговия участък нос Емине - град Созопол. (в съавторство)


Петров, Галин (2016) Опасности от земетресения и цунами, възможни поражения и превантивна защита на бреговия участък нос Емине - град Созопол. (в съавторство) Университетска научна конференция 2016 - Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново, 288-296, (електронно издание) ISSN 2367-7481


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11377
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/