Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Елено-Твърдишка планина в миналото.


Петров, Галин (2017) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Елено-Твърдишка планина в миналото. Годишник на Историческия факелтет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Година 1 (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин И. Тютюнджиев. В. Търново, 2017, 809-816. ISSN 2603-3534


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11375
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/