Ландшафтно-геофизични особености на Златаришките ридове.


Петров, Галин (2017) Ландшафтно-геофизични особености на Златаришките ридове. Юбилеен сборник със статии по случай 65 год. на проф. Иван Марков, В. Търново, 2017, 71-84. ISBN 978-619-00-0583-4


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11374
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/