Относно причините за разрушаването на гробницата и Старата базилика на манастира „Св. Йоан Предтеча“ на о. Св. Иван край Созопол.


Петров, Галин (2016) Относно причините за разрушаването на гробницата и Старата базилика на манастира „Св. Йоан Предтеча“ на о. Св. Иван край Созопол. Сборник от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, гр. Вършец, 23. 09 – 25. 09. 2016 г. 411-416. (електронно издание) ISBN 978-619-90446-1-2


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11373
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/