"Срещнали се луди-млади", за да се срещнат изкуствата


Булева-Петрова, Марияна (2004) "Срещнали се луди-млади", за да се срещнат изкуствата Сп. "Музикални хоризонти" № 3


 Обстоен анализ на един експериментален спектакъл - синтез между театрално изкуство и изкуството на Ансамбъла за народни песни и танци - върху текстове на народни песни.
  Отзив
 Драматичен театър "Иван Радоев" Плевен, Северняшки ансамбъл, функционални равнища на музиката, симби
 Издадено
  1137
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/