ПЕТРОВ, Л. (1996) Баскетболът във Великотърновския университет


Петров, Людмил (1996) ПЕТРОВ, Л. (1996) Баскетболът във Великотърновския университет Сборник доклади от международна научна конференция на фондация Царевец (под ред. на И. Костурков), В. Търново, с. 51.


 Проучването е посветено на участията на студентските отбори мъже и жени в националните и международни турнири по баскетбол
  Доклад
 баскетбол, студентски отбори
 Издадено
  11363
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/