Ветро-вълново въздействие и условия за формиране на плажове между нос Сиврибурун и нос Емине.


Петров, Галин (2017) Ветро-вълново въздействие и условия за формиране на плажове между нос Сиврибурун и нос Емине. Сб. Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” - 2015, 336-343, ISSN 1314-4065


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11360
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/