Хомофонна фактура и мажоро-минорна тонална хармония /теоретични и методически аспекти/


Булева-Петрова, Марияна (2004) Хомофонна фактура и мажоро-минорна тонална хармония /теоретични и методически аспекти/ Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІ, С. с. 48-66


 Разглеждат се теоретичните аспекти на връзката между термините хармония и фактура. Изследват се хармоничните елементи в различните типове фактура и се предлага нова визия към феновена акордова фактура. Публикува се за първи път апробирана във ВТУ методика за преподаване на аранжиране на основата на изучаване закономерностите на хомофонната клавирна фактура.
  Студия
 хармонична система, хомофонна фактура, акордова фактура, хармония-мелодия, методика на преподаването
 Издадено
  1136
 Марияна Булева-Петрова

1. Врангова, Снежина. От песен към художествена форма в инструменталната музика. София: Хайни, 2017, 326 с. ISBN 978-619-7029-47-5. Страница 58

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/