Геоморфоложко проучване на археологически обект Средновековен манастир в местността Караачтеке край Варна – първоначални резултати. (в съавторство)


Петров, Галин (2016) Геоморфоложко проучване на археологически обект Средновековен манастир в местността Караачтеке край Варна – първоначални резултати. (в съавторство) Сб. Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том IX, В. Търново, 31 октомври 2014. (на електронен носител) ISBN 978-619-208-066-2


 Geomorphological research of archeological object Medieval monastery in Karaachteke site near Varna – initial results Abstract: This article presents the initial results of research of a medieval monastery near town of Varna. The monastery is located in lower part of a landslide on the south slope of Frangensko (Varnensko) Plateau. The research is based on morphometric, sedimentological and grain size (granulometric) analyses. The archaeological site is affected by two inverse processes – transportation of materials from main landslide surface (from north to south) and such as transportation from landslide levee (from south to north). An important conclusion is the existence of one lower level of the monastery complex.
  Доклад
 geoarchaeology, geomorphology, archaeological site, medieval monastery, landslide


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11359
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/