"Езиковедската словакистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”


Константинова, Даниела (2016) "Езиковедската словакистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", ХХV, 2016, №2, с. 526–537 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)


 В статията накратко се проследява историята на университетската словакистика в България и по-конкретно в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – единствените български университети, в които словашки език, литература и култура се изучават в рамките на отделни специалности. Основната част на статията представлява преглед на езиковедските трудове (учебници, разговорници, речници и др.), създадени от словакистите от двата университета. Подробно се спираме на някои от трудовете, защото имат неоспорим принос както за студентите, изучаващи словашки език, така и за всички носители на български и словашки език, интересуващи се от особеностите на двата славянски езика.
  Статия
 словакистика, езиковедски трудовe, учебници, речници, словашки език, български език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11357
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/