"Фразеологизми с компоненти ‘шапка’ и различни видове шапки (върху материал от български и словашки език)"


Константинова, Даниела (2016) "Фразеологизми с компоненти ‘шапка’ и различни видове шапки (върху материал от български и словашки език)" Jihoslovanská frazeologie v kontrastivně. Kolektivní monografie. Eds. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, s. 94–100.ISBN 978-80210-8372-1


 В статията се разглеждат някои български и словашки фразеологизми с компоненти ‘шапка’ и различни видове шапки (български: ‘каплак’, ‘капа’, ‘фес’, словашки: ‘čapica’, ‘čiapka’, ‘klobúk’, ‘širák’, ‘čepiec’ и ‘čepček’). Направени са разсъждения за националната специфика на тази част от облеклото, както и за образността и значението на фразеологизмите, които имат посочените компоненти.
  Статия
 шапка, видове шапки, български език, словашки език, фразеология


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11356
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/