Интерактивен мултимедиен модел - взаимодействие "човек - общество" в първи клас.


Стефанова, Евдокия (2016) Интерактивен мултимедиен модел - взаимодействие "човек - общество" в първи клас. Електронен сборник "Учителят прави училището". Велико Търново : Университетско издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 153-166. ISBN 978-619-208-081-5


 Публикацията представя анализ от резултати на апробиран мултимедиен модел за обучение при взаимодействието "човек-общество" в първи клас.
  Статия
 мултимедиен модел, изследване




 Издадено
  11355
 Евдокия Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/