Българското царство и сражението при Пелагония през 1259 г.


Младенов, Момчил (2016) Българското царство и сражението при Пелагония през 1259 г. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възстановяване на Българската патриаршия. Великите Асеневци. Рецензент Иван Тютюнджиев. Велико Търново: Абагар, 2016, с. 242-247. ISBN 978-619-168-175-4 COBISS.BG-ID 1285201636


 аргументира се виждането, че при сражението до Пелагония на страната на никейската войска се сражават и български части, изпратени от цар Константин Тих Асен
  Статия
 Пелагония, Никея, Българско царство, цар Константин Тих Асен


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11353
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/