Петров, Людмил. Факторна структура на физическата подготовка на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, 1995, том 1, I секция, с. 61-65.


Петров, Людмил (1995) Петров, Людмил. Факторна структура на физическата подготовка на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, 1995, том 1, I секция, с. 61-65. Сборник доклади от научна конференция на НСА, София, 1995, том 1, I секция, с. 61-65.


 Факторна структура на физическата подготовка на подрастващи баскетболисти
  Статия
 баскетбол, подрастващи спортисти, физическа подготовка, факторна структура


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11352
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/