Петров, Людмил. Изследване на корелационната структура на физическата подготовка и функционалните особености на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, 1995, с. 68-70


Петров, Людмил (1995) Петров, Людмил. Изследване на корелационната структура на физическата подготовка и функционалните особености на подрастващи баскетболисти. Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, 1995, с. 68-70 Сборник доклади от национална конференция на УНСС, София, 1995, с. 68-70


 Изследване на корелационната структура на физическата подготовка и функционалните особености на подрастващи баскетболисти
  Статия
 баскетбол, подрастващи спортисти, физическа подготовка, корелационен анализ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11351
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/