Представяне на нова книга за българската музика


Булева-Петрова, Марияна (2004) Представяне на нова книга за българската музика Сп. "Музикални хоризонти" № 5


 Представя първия том от капиталното изследване на проф. Иван Хлебаров "Новата българска музикална култура"
  Отзив
 Иван Хлебаров, българска музикална култура, равнища на обобщения, проблеми на периодизацията
 Издадено
  1135
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/