Син на своя род и Отечество. В: Генерал-лейтенант Атанас Стефанов /1891-1944/. В. Търново, 2011, Личен Архив. Съст. М. Чолакова, с.7-8. ISBN 954-427-442-1.


Палангурски, Милко (2011) Син на своя род и Отечество. В: Генерал-лейтенант Атанас Стефанов /1891-1944/. В. Търново, 2011, Личен Архив. Съст. М. Чолакова, с.7-8. ISBN 954-427-442-1. В. Търново,


 Личният архив на командващия Прикриващия фронт през Втората световна война.
  Отзив
 Война, офицерство, политика.
 Издадено
  11349
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/