Търговци и политика (1886–1889).


Палангурски, Милко (2016) Търговци и политика (1886–1889). Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Том I, Градското стопанство в българските земи през вековете, с. 163-172. Варна, 2016, ISSN 2534-9244; Оnline 2603-3526


 Участието на търhовците в политическия живот на страната.
  Статия
 Политика, избори, търговци, министерски съвет.
 Издадено
  11348
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/