Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.).


Палангурски, Милко (2016) Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.). Диалог , 2016/1, Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" – Свищов, ISSN 1311- 9206 http://www.uni-svishtov.bg/dialog/default.asp?magazine=8


 Оценката на българското разузнаване за руската армия в началото на Първата световна война.
  Статия
 Първа световна война, общество, власт, България.
 Издадено
  11344
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/