Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета (1898–1903 гг.).


Палангурски, Милко (2014) Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета (1898–1903 гг.). Дриновський збірник, т. VI, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Харків – Софія, 2014, с.252-261, ISBN: 978-954-322-812-6


 Контрол на Русия над българските опити за пълен национален суверенитет.
  Статия
 Суверенитет, дипломация, Русия, Берлински договор.
 Издадено
  11343
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/