Предислокация на българските войски през септември 1885 г.


Палангурски, Милко (2015) Предислокация на българските войски през септември 1885 г. Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 99-110.


 Първи стъпки на българската армия за защита на Съединението.
  Статия
 Армия, дислокация, военна стратегия, сливане на военни структури.
 Издадено
  11342
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/