Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението.


Палангурски, Милко (2015) Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението. Съединението на България от 1885. 130 години по-късно, Пловдив, 2015, ISSS-1311-9133, с. 18-32.


 Развитието на историографския дебат за Съединението.
  Статия
 Историография, Съединение, Българо-сръбска война.
 Издадено
  11341
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/