Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод


Булева-Петрова, Марияна (2003) Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод Сп. "Музикални хоризонти" № 10


 Статията прави задълбочен музикално-теоретичен и музикално-критичен анализ на едно значимо музикално издание - българският превод на П. Куюмджиева на немското двутомно енциклопедично изследване "Атлас Музика". Същевременно се поставя съществени актуални проблеми, свързани с осъвременяване и адаптиране на музикалната терминология, особено що се отнася до немската и българската музикално-теоретични традиии.
  Рецензия
 музикален атлас, визуализация на музиката, музикална система, тоналност, лад, музикална теория
 Издадено
  1134
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/