Българският парламентарен избирателен процес (1887-1913 г.), машинопис, 847 с. : дисертация за придобиване на научната степен "доктор на историческите науки", научна специалност 05.03.06 - История на България , рец. Иван Стоянов, Людмил Спасов, Йорданка Гешева. 2010. Автореферат 60 с. Защитена пред СНС по нова и най-нова история при ВАК. Утвърдена от ВАК с протокол № 08-2.


Палангурски, Милко (2010) Българският парламентарен избирателен процес (1887-1913 г.), машинопис, 847 с. : дисертация за придобиване на научната степен "доктор на историческите науки", научна специалност 05.03.06 - История на България , рец. Иван Стоянов, Людмил Спасов, Йорданка Гешева. 2010. Автореферат 60 с. Защитена пред СНС по нова и най-нова история при ВАК. Утвърдена от ВАК с протокол № 08-2. В. Търново


 Избирателният процес в България.
  Дисертация
 Избирателни закони, парламентарни дебати, парламентарни избори, .




 Издадено
  11339
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/