Либералната (Радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация : ноември 1900 - юни 1904 г./,Машинопис, 296 с. автореферат – 24 с. Предложена от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК No 22. Рецензенти: П. Тодоров, В. Николова. За придобиване на научната степан „кандидат да историческите науки“.


Палангурски, Милко (1992) Либералната (Радославистка) партия в системата на българската парламентарна демокрация : ноември 1900 - юни 1904 г./,Машинопис, 296 с. автореферат – 24 с. Предложена от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ; Защитена пред СНС по нова и най-нова история. Утвърдена от ВАК с протокол на ПВАК No 22. Рецензенти: П. Тодоров, В. Николова. За придобиване на научната степан „кандидат да историческите науки“. В. Търново


 Либералната партия в развитието на българската демокрация.
  Дисертация
 Либерална партия, устройство на партията, разцепление, социален състав, външна политика, вътрешна политика на артията,
 Издадено
  11338
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/