Русия, България и Виенската реформена акция, В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, февруари-март 2012, В. Търново, 2013, с.70-80. ISBN 978-954-524-919-8


Палангурски, Милко (2013) Русия, България и Виенската реформена акция, В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, февруари-март 2012, В. Търново, 2013, с.70-80. ISBN 978-954-524-919-8 В. Търново


 Опитите на Русия да ограничи последиците от националноосвободителното движение на българите след Горноджумайското въстание през 1902 г.
  Статия
 Въстание, Дипломация, Реформи, България, Русия, Австро-Унгария, Османска империя.
 Издадено
  11336
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/